διακρισεισ

Η έρευνα του προσωπικού του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα έχει λάβει πλήθος διακρίσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:


Το άρθρο " Inventory Management of Multiple Items with Irregular Demand: A Case Study" συμπεριλήφθηκε το 2010 ανάμεσα στα 6 καλύτερα παγκοσμίως όσον αφορά την Εφαρμογή Μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας στην πράξη.         

 


Ο Δρ. Κωνσταντίνος Τασιάς βραβεύτηκε το 2015 ως ο καλύτερος νέος Στατιστικός από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.).

(http://www.esi-stat.gr/sites/default/files/Statistical Periscope_59, October 2015.pdf)