συνεργασιεσ

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα έχει αναπτύξει πλήθος συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεργασίες με τα εξής Τμήματα / Ιδρύματα:


        -  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ

        -  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ

        -  Department of Industrial Engineering, Università degli Studi di Catania

        -  Département Qualité Logistique Industrielle et Organisation, Université de Nantes

        -  Department of Information Systems, Statistics and Management Science
               Culverhouse College of Commerce, University of Alabama

        -  Econometric Institute, Erasmus University of Rotterdam, Netherlands

        -  Kühne Logistics University, Hamburg, Germany