επικοινωνια

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

 


            Γιώργος Νενές, Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 24610 56665
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη (γραφείο: 206).
gnenes(at)uowm.gr
Η Ιστοσελίδα μου

                   


Σοφία Παναγιωτίδου, Επίκ. Καθηγήτρια

+30 24610 56643
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη (γραφείο: 105).
span(at)uowm.gr
Η Ιστοσελίδα μου

                   


            Δρ. Κωνσταντίνος Τασιάς

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη (office No: 206).
ktasias(at)uowm.gr