αρχικη

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Laboratory of Quantitative Methods of Operations Research & Statistics in Engineering - MORSELAB).


 

Το εργαστήριο αποτελεί κομμάτι της κατεύθυνσης Βιομηχανικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το εργαστήριο δραστηριοποιείται σε θέματα εφαρμοσμένης αλλά και θεωρητικής Επιχειρησιακής Έρευνας καθώς και σε θέματα Στοχαστικών Μεθόδων και Εφαρμογών. Συνοπτικά, οι επιστημονικές περιοχές δραστηριοποίησης είναι οι εξής:

            - Οργάνωση και Έλεγχος Παραγωγής.
            - Ποιοτικός Έλεγχος.
            - Στατιστικά Πειράματα.
            - Συντήρηση Τεχνολογικού Εξοπλισμού.
            - Οργάνωση Αποθεμάτων και Εφοδιαστικών Αλυσίδων.
 

 


Αποστολή του Εργαστηρίου είναι
- η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές,
- η διενέργεια τόσο βασικής όσο και εφαρμοσμένης έρευνας και η δημοσίευσή της,
- η συνεργασία με ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

 


 

NEA:

Καλώς ήλθατε στο ολοκαίνουργιο website του εργαστηρίου μας

Αφιέρωμα του KOZANI.TV στην ομάδα tyφoon του ΤΜΜ του ΠΔΜ https://youtu.be/8KSxwt81SO4