προσωπικο

Το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα στελεχώνεται από τα εξής άτομα:


            Γιώργος Νενές, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Γιώργος Νενές γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενώ είναι και ερευνητής / συνεργάτης στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει λάβει το δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, M.Sc στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων και Ph.D. στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας από το Α.Π.Θ. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Erasmus University of Rotterdam και ως επισκέπτης καθηγητής, μεταξύ άλλων, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει επίσης διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο σε εξωτερικό πρόγραμμα του Middlesex University καθώς και στο MBA του εξωτερικού προγράμματος του University of London (DEI Bachelor and Master Degrees). Η έρευνά του έχει δημοσιευθεί σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών συμπεριλαμβανομένων των European Journal of Operational Research, IIE Transactions και International Journal of Production Economics. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και η Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων.             


 

Σοφία Παναγιωτίδου, Επίκ. Καθηγήτρια

Η Σοφία Παναγιωτίδου γεννήθηκε το 1977 στην Κοζάνη. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενώ είναι και ερευνήτρια / συνεργάτιδα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει λάβει το δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, M.Sc στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων και Ph.D. στη Συντήρηση και στον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας από το Α.Π.Θ. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Erasmus University of Rotterdam και ως επισκέπτρια καθηγήτρια, μεταξύ άλλων, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η έρευνά της έχει δημοσιευθεί σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών συμπεριλαμβανομένων των Production and Operations Management, European Journal of Operational Research και International Journal of Production Economics. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, η Συντήρηση Τεχνολογικού Εξοπλισμού και η Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων.


            Δρ Κωνσταντίνος Τασιάς

Ο Κωνσταντίνος Τασιάς είναι Μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ είναι επίσης απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος M.Sc στη Βιομηχανική Διοίκηση και διδάκτορας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας. Ο Κώστας βραβεύτηκε το 2015 ως ο καλύτερος νέος Στατιστικός από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.).


Παναγιώτης Κολονέλος

Ο Παναγιώτης Κολονέλος γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1993. Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στις "Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων" στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), καθώς επίσης και κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού του ίδιου τμήματος. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στην κατεύθυνση της Βιομηχανικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας και στη Διαχείριση των Αποθεμάτων.