εκπαιδευση

Τα μαθήματα που διδάσκονται από το προσωπικό του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (και σε συνδιδασκαλία στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) είναι τα εξής:


1.   Μαθήματα 1ου κύκλου σπουδών:

-  Στατιστική (eclass.uowm.gr/courses/MECH164/)

-  Επιχειρησιακή Έρευνα (eclass.uowm.gr/courses/MECH165/)

-  Βιομηχανική Διοίκηση (eclass.uowm.gr/courses/MECH177/)

          


 

     2.   Μαθήματα 2ου κύκλου σπουδών:

     -  Έλεγχος Ποιότητας (eclass.uowm.gr/courses/MECH167/)

     -  Διαχείριση Αποθεμάτων (eclass.uowm.gr/courses/MECH169/)

     -  Επιχειρησιακή Έρευνα  II (eclass.uowm.gr/courses/MECH204/)

 


3.   Μαθήματα 3ου κύκλου σπουδών:

Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (eclass.uowm.gr/courses/MECH205/)

-  Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων (eclass.uowm.gr/courses/MECH168/)

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (eclass.uowm.gr/courses/MECH274/)