εκπαιδευση

Τα μαθήματα που διδάσκονται από το προσωπικό του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (και σε συνδιδασκαλία στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) είναι τα εξής:


1.   Μαθήματα 1ου κύκλου σπουδών:

-  Στατιστική (Πιθανότητες και Στατιστική στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) (eclass.uowm.gr/courses/MECH164/)

-  Επιχειρησιακή Έρευνα (eclass.uowm.gr/courses/MECH165/)

-  Βιομηχανική Διοίκηση (eclass.uowm.gr/courses/MECH177/)

          


 

     2.   Μαθήματα 2ου κύκλου σπουδών:

     -  Έλεγχος Ποιότητας (eclass.uowm.gr/courses/MECH167/)

     -  Αποθέματα και Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών). (eclass.uowm.gr/courses/MECH169/)

     -  Επιχειρησιακή Έρευνα  II (eclass.uowm.gr/courses/MECH204/)

 


3.   Μαθήματα 3ου κύκλου σπουδών:

Στατιστική Πολλών Μεταβλητών (eclass.uowm.gr/courses/MECH205/)

-  Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων (eclass.uowm.gr/courses/MECH168/)