Γιώργος Νενές, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη (γραφείο: 206).
+30 24610 56665
gnenes(at)uowm.gr

Προσωπικά Στοιχεία

Υπηκοότητα: Ελληνική

Ημερομηνία γέννησης: 15 Μαρτίου 1978

Τόπος γέννησης: Αθήνα


Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Φεβρουάριος 2007 - Φεβρουάριος 2008, Στρατός ξηράς, Όπλο: Μηχανικό


Εκπαίδευση

2002-2006

Διδακτορική Διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης με τίτλο: "Συγκριτική Μελέτη Ειδικών Στατικών και Δυναμικών Διαγραμμάτων Στατιστικού Ελέγχου Παραγωγικών Διαδικασιών". Επιβλέπων: Γιώργος Ταγαράς

2000-2002

MSc στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, ΑΠΘ

1995-2000

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών


Μεταδιδακτορική Έρευνα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (Ιούλιος – Αύγουστος και Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006)

Econometrics Institute of the Erasmus University of Rotterdam, Netherlands (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2006)


Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής με αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα στη Βιομηχανική Διοίκηση

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Διαχείριση Αποθεμάτων

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Συντήρηση Τεχνολογικού Εξοπλισμού


Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Ως Επιστημονικώς Υπεύθυνος:

“Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ”, Εφαρμογές Συστημάτων Αυτοματισμού στη Βιοτεχνία και στη Βιομηχανία, Χρηματοδότηση: "INTERFACE-Business & Information Training", Νοέμβριος 2004 - Φεβρουάριος 2005

“Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ”, Ολική Ποιότητα στην Παραγωγή Μεταλλικών Αντικειμένων, Χρηματοδότηση: "INTERFACE-Business & Information Training", Απρίλιος 2005 - Ιούλιος 2005

Ως Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας:

“Διερεύνηση συνδυασμού διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας με συστήματα προληπτικής συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού και με τη διαχείριση αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας”, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II, “Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια”, Ιούλιος 2005 - Δεκέμβριος 2006

“Διαχείριση αποθεμάτων κρίσιμων κωδικών”, Σε συνεργασία με την εταιρία ΡΟΔΑ ΑΕ, Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 2007

“Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων Εργαστηρίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών”, Χρηματοδοτούμενο από το ΤΕΕ

Ανάπτυξη ευφυούς, δυναμικού πληροφοριακού συστήματος για την ανίχνευση και πρόγνωση αστοχιών και μη άριστης λειτουργίας σε βιομηχανικό περιβάλλον”, Σε συνεργασία με τις εταιρίες Σουρωτή Α.Ε. και ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε., Φεβρουάριος 2011 - Ιανουάριος 2014

Analysis of Supply and Production Systems: an Integrated Approach”, Θαλής, Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ), “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Ιανουάριος 2012 - Δεκέμβριος 2015


Διδακτική Εμπειρία

Επικουρική:

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000 - 2006): Επιχειρησιακή Έρευνα I, Επιχειρησιακή Έρευνα II, Βιομηχανική Διοίκηση, Αξιοπιστία και Συντήρηση, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Διαχείριση Αποθεμάτων, Διοίκηση Έργων

Αυτοδύναμη Διδασκαλία:

DEI Bachelor and Master Degrees Thessaloniki (Middlesex University External Programme, 2005-06), Operations Research

DEI Bachelor and Master Degrees Thessaloniki (University of London External Programme, Lead College: Royal Holloway, 2006-07), Operations Management (MBA Level)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, (2008 - ): Στατιστική, Ποσοτική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Έρευνα I, Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων, Αποθέματα και Εφοδιαστικές Αλυσίδες, Έλεγχος Ποιότητας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011-12): Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Επιχειρησιακή Έρευνα II

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2007-11), Διαχείριση Ποιότητας

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης(2007-10): Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων, Έρευνα Αγοράς

Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2007-09): Διοίκηση Έργων

Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2008-09): Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2009-10): Συστήματα Ποιότητας Αξιοπιστίας Συντήρησης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc): "Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης & Σχεδιασμού στην Βιομηχανία"

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (2014 - ): Βασικά Εργαλεία και Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας, Master's Degree Programme: "Διασφάλιση Ποιότητας"


Επίβλεψη Διπλωματικών

Προπτυχιακές Διπλωματικές:

Επίβλεψη δεκάδων προπτυχιακών διπλωματικών ως καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές:

Επίβλεψη δεκάδων μεταπτυχιακών διπλωματικών ως καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνεργάτης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Ως μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής:

Mattheopoulou Evi, Department of Mechanical Engineering, University of Western Macedonia, June 19th, 2014, "Managing Virtual Technology Working Teams: Knowledge Management in Consultant and Informatics Enterprises in South East Europe"

Ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής:

Μαρία Τσόταλου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φεβρουάριος, 2017, - "Ανάπτυξη Κατάλληλων Μεθόδων και Διαδικασιών Βελτιστοποίησης για Εφαρμογή σε Μεγάλων Διαστάσεων Μοντέλα Πεπερασμένων Στοιχείων"

Ως Επιβλέπων:

Konstantinos A. Tasias, Department of Mechanical Engineering, University of Western Macedonia, November 2013 - December 2016. "Development and Analysis of Advanced Adaptive Statistical Process Control Charts for the Joint Monitoring of Variables' Central Tendency and Dispersion"


Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά (με κρίση)

Nenes, G., Tagaras, G., 2006. The Economically Designed CUSUM Chart for Monitoring Short Production Runs, International Journal of Production Research, 44 (8), 1569-1587.

Nenes, G., Tagaras, G., 2007. The Economically Designed Two-Sided Bayesian  Control Chart, European Journal of Operational Research, 183 (1), 263-277.

Nenes, G., Tagaras, G., 2008. An Economic Comparison of CUSUM and Shewhart Charts, IIE Transactions, 40 (2), 133-146. (highlighted article in the "Industrial Engineer" magazine of IIE Transactions)

Nikolaidis, Y., Nenes, G., 2009. Economic Evaluation of ISO 2859 Acceptance Sampling Plans used with Rectifying Inspection of Rejected Lots, Quality Engineering, 21 (1), 10-23.

Panagiotidou, S., Nenes, G., 2009. An economically designed, integrated quality and maintenance model using an adaptive Shewhart chart, Reliability Engineering & System Safety, 94 (3), 732-741. 

Nenes, G., Panagiotidou, S., Tagaras, G., 2010. Inventory Management of Multiple Items with Irregular Demand: A Case Study, European Journal of Operational Research, 205 (2), 313-324. (Included among the Top 25 Hottest Articles of EJOR for January to March 2010, April to June 2010 and July to September 2010)

Nenes, G., Tagaras, G., 2010. Evaluation of CUSUM Charts for Finite-Horizon Processes, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 39 (3), 578-597.

Nenes, G., Panagiotidou, S., Dekker, R., 2010. Inventory control policies for inspection and remanufacturing of returns: A case study, International Journal of Production Economics, 125 (2) 300-312.

Nenes, G., Panagiotidou, S., 2011. A Bayesian model for the joint optimization of quality and maintenance decisions, Quality and Reliability Engineering International, 27 (2), 149-163.

Nenes, G., 2011. A New Approach for the Economic Design of Fully Adaptive Control Charts, International Journal of Production Economics, 131 (2), 631-642.

Nenes, G., Nikolaidis, Y., 2012. A Multi-period Model for Managing Used Product Returns, International Journal of Production Research, 50 (5), 1360-1376.

Tasias, A. K., Nenes, G., 2012. A Variable Parameter Shewhart Control Scheme for Joint Monitoring of Process Mean and Variance, Computers and Industrial Engineering, 63 (4), 1154-1170.

Castagliola. P., Celano, G., Fichera, S., Nenes, G., 2013. The Variable Sample Size t Control Chart for Monitoring Short Production Runs, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 66 (9-12), 1353-1366.

Celano, G., Castagliola. P., Fichera, S., Nenes, G., 2013. Performance of t control charts in short runs with unknown shift sizes, Computers and Industrial Engineering, 64 (1), 56-68.

Panagiotidou, S., Nenes, G., Zikopoulos, C., 2013. Optimal procurement and sampling decisions under stochastic yield of returns in reverse supply chains, OR Spectrum, 35 (1), 1-32.

Nenes, G., 2013. Optimisation of Fully Adaptive Bayesian  Charts for Infinite-Horizon Processes, International Journal of Systems Science, 44 (2), 289-305.

Nenes, G., Panagiotidou, S., 2013. An Adaptive Bayesian Scheme for Joint Monitoring of Process Mean and Variance, Computers and Operations Research, 40 (11), 2801-2815.

Nenes, G., Castagliola. P., Celano, G., Panagiotidou, S., 2014. The Variable Sampling Interval control chart for finite-horizon processes, IIE Transactions, 46 (10), 1050-1065.

Nenes, G., Tasias, A. K., Celano, G., 2015. A General Model for the Economic-Statistical Design of Adaptive Control Charts for Processes Subject to Multiple Assignable Causes, International Journal of Production Research, 53 (7), 2146-2164.

Skodras, G., Nenes, G., Zafeiriou, N., 2015. Low Rank Coal - CO2 Gasification: Experimental Study, Analysis of the Kinetic Parameters by Weibull Distribution and Compensation Effect, Applied Thermal Engineering, 74, 111-118.

Nenes, G., Nikolaidis, Y., 2015. A New Model for the Representation of the ISO 2859 Standard, Communications in Statistics - Theory and Methods, 44 (1), 159-170.

Celano, G., Castagliola. P., Chakraborti, S., Nenes, G., 2015. The Performance of the Shewhart Sign Control Chart for Finite Horizon Processes, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 84 (5-8), 1497-1512.

Celano, G., Castagliola. P., Chakraborti, S., Nenes, G., 2016. On the Implementation of the Shewhart Sign Control Chart for Low-Volume Production, International Journal of Production Research, 54 (19), 5886-5900.

Tasias, A. K., Nenes, G., 2016. Economic-Statistical Design of Vp Control Schemes for Joint Monitoring of Mean and Variance in the Presence of Multiple Assignable Causes, Quality Technology and Quantitative Management, in press.

Nenes, G., Castagliola. P., Celano, G., 2017. Economic and Statistical Design of Vp Control Charts for Finite-Horizon Processes, IISE Transactions, 49 (1) 110-125.

Panagiotidou, S., Nenes, G., Zikopoulos, C., Tagaras, G., 2017. Joint Optimization of Manufacturing / Remanufacturing Lot Sizes under Imperfect Information on Returns Quality, European Journal of Operational Research, 258 (2), 537-551.

Nenes, G., 2017. New Measures of Statistical Performance of Process Control Charts, Communications in Statistics - Theory and Methods, in press.

Tasias, A. K., Nenes, G., 2017. Optimization of a Fully Adaptive Quality and Maintenance Model in the presence of Multiple Location and Scale Quality Shifts, Applied Mathematical Modelling, 54, 64-81.


Δημοσιεύσεις σε Βιβλία (με κρίση)

Tagaras, G., Nenes, G., 2007. Two-Sided Bayesian  Control Charts for Short Production Runs. In Bianca M. Colosimo and Enrique del Castillo Bayesian Process Monitoring Control and Optimization, 167-186. Chapman and Hall/CRC Press Inc.

Zikopoulos, C, Panagiotidou, S., Nenes, G., 2010. The Value of Sampling Inspection in a Single-Period Remanufacturing System with Stochastic Returns Yield. In B. Vallespir and T. Alix. Advances in Production Management Systems. New Challenges, New Approaches. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Volume 338, 128-135. (article presented in International Conference on Advances in Production Management Systems, Bordeaux, France, September 19-23)


Λοιπές Δημοσιεύσεις

Nenes, G., Panagiotidou, S., Tagaras, G., 2011. Customized Inventory Management, OR/MS Today, 38 (2), 22.


Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων (με κρίση)

Nikolaidis, Y., Nenes, G., 2004. Financial Evaluation of the Sampling Plans that are Proposed by Protypes of Statistical Acceptance Control, 1st Panhellenic Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, 12-13 November, 316-324. (in Greek)

Nikolaidis, Y., Nenes, G., 2005. Economic Evaluation of Sampling Schemes that are Proposed by Acceptance Sampling Standards, 10th EURAS Workshop on Standardisation and Networks, Tallinn, Estonia, 2-3 June, 111-116.

Nenes, G., Tagaras, G., 2005. The CUSUM Chart for Monitoring Short Production Runs, 5th International Conference on Analysis of Manufacturing Systems - Production Management, Zakynthos, Greece, 20-25 May, 43-50.

Nenes, G., Nikolaidis, Y., 2006. Economic Dimension and Analysis of Acceptance Sampling Schemes Proposed by ELOT 398.0 - 398.1 Standards, 2nd Panhellenic Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, 26-27 May, 653-665. (in Greek)

Nenes, G., Nikolaidis, Y., 2008. A thorough economic evaluation of the ISO 2859:2006 Acceptance Sampling Schemes, 13th MSOM Conference (Manufacturing and Service Operations Management), Adelphi, Maryland, USA, 5-6 June.

Zikopoulos, C, Panagiotidou, S., Nenes, G., 2009. The Value of Sampling Inspection in a Single-Period Remanufacturing System with Stochastic Returns Yield. APMS2009 International Conference on Advances in Production Management Systems, Bordeaux, France, September 19-23. 

Kounias, A., Nenes, G., Nikolaidis, Y., 2010. Economic evaluation of the ISO 2859:2006 Acceptance Sampling plans: the case of a plastics company, 4th Panhellenic Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, 19-20 November. (in Greek)

Nenes, G., Panagiotidou, S., Tagaras, G., Zikopoulos, C, 2013. Optimal disposition of returns based on inaccurate quality assessment procedures. International Federation of Automatic Control Proceedings Volumes, St Petersburg, Russia, 19-21 June, 1286-1291.

Tasias, A. K., Nenes, G., 2015. A multi-objective fully adaptive control scheme for joint monitoring of location and scale of processes subject to a multiplicity of assignable causes. 28th Panhellenic Statistics Conference, Athens, Greece, 15-18 April.

Gkouvrou, E., Nenes, G., 2016. The Proposal of Informatics Professors for an Integrated Educational Standard in Informatics Education, 10th Panhellenic Conference of Informatics Professors, Nafplio, Greece, 15-17 April. (in Greek)

Tasias, A. K., Nenes, G., 2016. Optimal Adaptive Maintenance and Quality Control Model for processes subject to Failure and Multiple Quality Shifts affecting both location and scale. 29th Panhellenic Statistics Conference, Naoussa, Greece, 4-7 May.


 

Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Nenes, G., Tagaras, G., 2005. CUSUM Charts for Finite Horizon Processes, Informs Annual Meeting, San Francisco, USA, 13-16 November.

Nenes, G., Tagaras, G., 2006. Two Sided Bayesian Process Control Schemes, Informs International, Hong Kong, 25-28 June.

Dekker, R., Nenes, G., 2008. Remanufacturing Strategies for Relays, 19th Annual Conference of the Production and Operations Management Society, La Jolla, California, USA, 9-12 May.

Nenes, G., Panagiotidou, S., 2009. Variable-parameter Shewhart charts integrating quality and maintenance decisions, 23rd European Conference on Operational Research, Bonn, Germany, 5-8 July.

Nenes, G., Panagiotidou, S., Tagaras, G., 2010. Inventory Management of Multiple Items with Irregular Demand: A Case Study, EURO XXIV Conference, Lisbon, Portugal, 11-14 July.

Nenes, G., Panagiotidou, S., 2012. An Adaptive Bayesian Scheme for Joint Monitoring of Process Mean and Variance, EURO XXV Conference, Vilnius, Lithuania, 8-11 July.

Tasias, A.K., Nenes, G., Celano, G., Tagaras, G., 2013. Economic-Statistical Design of Adaptive X-bar Charts for Processes Subject to Multiple Assignable Causes. 3rd International Symposium on Statistical Process Control, Piraeus, Greece, 9-11 July.

Nenes, G., Panagiotidou, S., Zikopoulos, C, 2015. Joint Optimization of Procurement Lot-sizes in Hybrid Manufacturing / Remanufacturing Systems with Imperfect Quality Information of Returns. 1st International Conference on Agrifood Supply Chain Management & Green Logistics, Porto Carras, Halkidiki, Greece, 27-30 May. 

Tasias, A.K., Nenes, G, 2015. A Fully Adaptive Multivariate Control Scheme for Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Processes Subject to a Multiplicity of Assignable Causes. 4th International Symposium on Statistical Process Monitoring, Padova, Italy, 7-9 July.

Celano, G., Castagliola, P., Chakraborti, S., Nenes, G, 2015. The Performance of the t and the Sign Control Charts in Processes with Finite Number of Inspections. 4th International Symposium on Statistical Process Monitoring, Padova, Italy, 7-9 July.

Tasias, A. K., Nenes, G., 2016. Optimal Adaptive Maintenance and Quality Control Model for processes subject to Failure and Multiple Quality Shifts affecting both location and scale. 29th Panhellenic Statistics Conference, Naoussa, Greece, 4-7 May.


 

Προσκεκλημένος Ομιλητής

Nenes, G. Quality Management and Statistical Quality Control, Guest Lecture, City College, International Faculty of the University of Sheffield, Thessaloniki, 8 December, 2009.

Nenes, G., Panagiotidou, S., Tagaras, G., 2010. Inventory Management of Multiple Items with Irregular Demand: A Case Study, EURO XXIV Conference, Lisbon, Portugal, 11-14 July.

Nenes, G. Quality Management and Statistical Quality Control, Guest Lecture, City College, International Faculty of the University of Sheffield, Thessaloniki, 1 December, 2010.

Nenes, G. A General Review of Quality Management and Statistical Quality Control, Guest Lecture through the Erasmus Programme, University of Catania, Department of Industrial Management, Catania, Italy, May, 26 - 30, 2014.


 

Αξιολογητής σε Επιστημονικά Περιοδικά

American Journal of Mathematical and Management Sciences

Annals of Management Science

Applied Mathematical Modelling

Asia-Pacific Journal of Operational Research

Communications in Statistics - Simulation and Computation

Communications in Statistics - Theory and Methods

Computers and Industrial Engineering

Engineering Optimization

European Journal of Operational Research

Flexible Services and Manufacturing

Information Sciences

International Journal of Business Science & Applied Management

International Journal of Inventory Research

International Journal of Management Science and Engineering Management

International Journal of Production Economics

International Journal of Production Research

Journal of Applied Statistics

Journal of Quality Technology

Journal of Statistical Computation and Simulation

OMEGA The International Journal of Management Science

Operational Research

Quality & Reliability Engineering International

Quality Technology & Quantitative Management


 

Διακρίσεις και Υποτροφίες

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 1999: Υποτροφία για Άριστη Επίδοση στις Προπτυχιακέςς Σπουδές

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.), 1999, 2000: Προπτυχιακές Υποτροφίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001: MSc Υποτροφία

Τράπεζα της Ελλάδος, 2002: Υποτροφία για την ολοκλήρωση του MSc

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 2003 - 2006: PhD Υποτροφία

Τράπεζα της Ελλάδος, 2006: Υποτροφία για την ολοκλήρωση του PhD

Φιναλίστ στο διεθνή διαγωνισμό Euro Excellence in Practice Competition με το άρθρο "Inventory Management of Multiple Items with Irregular Demand: A Case Study", EURO XXIV Conference, Lisbon, Portugal, 2010

Επιτροπή Ερευνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011. PostDoc Υποτροφία


 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά, Cambridge Proficiency

Ιταλικά, Medio (Palso)