Σοφία Παναγιωτίδου, Επίκ. Καθηγήτρια

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη (γραφείο: 105).
+30 24610 56643
span(at)uowm.gr

 

Προσωπικά Στοιχεία


Υπηκοότητα: Ελληνική

Ημερομηνία γέννησης: 16 Ιανουαρίου 1977

Τόπος γέννησης: Κοζάνη


 

Εκπαίδευση


2002 - 2006. Διδακτορική Διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης με τίτλο: "Βέλτιστος Προγραμματισμός Συνδυασμένων Διαδικασιών Προληπτικού Ελέγχου Ποιότητας και Συντήρησης Τεχνολογικού Εξοπλισμού". Επιβλέπων: Γιώργος Ταγαράς

2000 - 2002. MSc στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, ΑΠΘ

1994 - 2000. Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών


 

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα


- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (Ιούλιος – Αύγουστος και Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2006)

- Econometrics Institute of the Erasmus University of Rotterdam, Netherlands (ΣεπτέμβριοςΟκτώβριος 2006)


 

 

Θέση


Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο: Έλεγχος Ποιότητας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, Ελλάδα


 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Αξιοπιστία και Συντήρηση

Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγικών Διαδικασιών

Logistics / Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας


 

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα


«Μελέτη βιωσιμότητας / εφικτότητας του επιχειρηματικού σχεδίου της ΕΛΒΟ ΑΒΕ για την κατασκευή νέου πολιτικού οχήματος», ΕΛΒΟ ΑΒΕ, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Α.Π.Θ., Ιανουάριος 2002 - Φεβρουάριος 2002.

«Βέλτιστος προγραμματισμός συνδυασμένων διαδικασιών προληπτικού ελέγχου ποιότητας και συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού», ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα, Α.Π.Θ., Νοέμβριος 2002 – Νοέμβριος 2005.

«Διερεύνηση συνδυασμού διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας με συστήματα προληπτικής συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού και με τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας», ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια,  Α.Π.Θ., Ιανουάριος 2006 – Δεκέμβριος 2006.

 «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης,  Π.Δ.Μ., Νοέμβριος 2006 – Ιούνιος 2007.

«Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων Κρίσιμων Κωδικών στην εταιρία ΡΟΔΑ Α.Ε.», Α.Π.Θ., Φεβρουάριος 2007 – Ιούνιος 2007

«Training Material in Maintenance», Leonardo Da Vinci, E.C, DG Education and Culture, Π.Δ.Μ., Ιανουάριος 2007 – Ιανουάριος 2009.

«ILearn2Main: Industrial Training System for Modern Enterprise Maintenance», Leonardo Da Vinci, E.C, DG Education and Culture, Νοέμβριος 2007 – Οκτώβριος 2009.

«Ανάπτυξη ευφυούς, δυναμικού πληροφοριακού συστήματος για την ανίχνευση και πρόγνωση αστοχιών και μη άριστης λειτουργίας σε βιομηχανικό περιβάλλον», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΣΠΑ, Α.Π.Θ., Ιούλιος 2011- Οκτώβριος 2013.

«Υπεργολαβία (main DSS: Διαλειτουργικό και Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη συντήρηση στο μεταποιητικό τομέα)», Π.Δ.Μ., Απρίλιος 2012 – Αύγουστος 2012.

«Ενίσχυση Προγράμματος Σπουδών Πολυτεχνικών Τμημάτων», Π.Δ.Μ., Νοέμβριος 2012- Φεβρουάριος 2013.

«Ανάλυση συστημάτων εφοδιασμού και παραγωγής (ΣΕΠ): μια ολοκληρωμένη προσέγγιση», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ, Α.Π.Θ., Ιανουάριος 2013 – Δεκέμβριος 2013.

«Αναβάθμιση των Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Υποδομών του Εργαστηρίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων», Α.Π.Θ., Μάρτιος 2013 – Δεκέμβριος 2013.


 

 

Διδακτική Εμπειρία


Επικουρική:

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000 - 2006): Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα II, Στατιστική Πολλών Μεταβλητών, Αξιοπιστία και Συντήρηση, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Αυτοδύναμη Διδασκαλία :

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Τμήμα  Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, (2007 - ): Στατιστική, Βασικές Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Επιχειρησιακή Έρευνα ΙI, Στατιστική Πολλών Μεταβλητών, Βιομηχανική Διοίκηση, Έλεγχος Ποιότητας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011-12): Επιχειρησιακή Έρευνα II

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2007-10): Πιθανότητες και Στατιστική, Προσομοίωση

Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2007-09): Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διοίκηση

Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα «Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο  της Ποιότητας» (ΘΕ ΔΙΠ 50) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διασφάλιση Ποιότητας» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2013 - )


 

 

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά (με κρίση)


Panagiotidou, S. and G. Tagaras, 2007, "Optimal preventive maintenance for equipment with two quality states and general failure time distributions", European Journal of Operational Research, 180 (1), 329-353.

Panagiotidou, S. and G. Tagaras, 2008, "Evaluation of Maintenance Policies for Equipment Subject to Quality Shifts and Failures", International Journal of Production Research, 46 (20), 5761-5779.

Panagiotidou, S. and G. Nenes, 2009, "An economically designed, integrated quality and maintenance model using an adaptive Shewhart chart", Reliability Engineering and System Safety, 94 (3), 732-741.

Nenes, G., Panagiotidou, S. and G. Tagaras, 2010, "Inventory management of multiple items with irregular demand: A case study", European Journal of Operational Research, 205 (2), 313-324.

Nenes, G., Panagiotidou, S. and R. Dekker, 2010, "Inventory control policies for inspection and remanufacturing of returns: A case study", International Journal of Production Economics, 125 (2), 300-312.

Panagiotidou, S. and G. Tagaras, 2010, "Statistical Process Control and Condition-Based Maintenance: a meaningful relationship through data sharing", Production and Operations Management, 19 (2), 156-171.

Nenes, G. and S. Panagiotidou, 2011, "A Bayesian model for the joint optimization of quality and maintenance decisions", Quality and Reliability Engineering International, 27 (2), 149-163.

Panagiotidou, S. and G. Tagaras, 2012, "Optimal Integrated Process Control and Maintenance under General Deterioration", Reliability Engineering and System Safety, 104, 58-70.

Panagiotidou, S., Nenes, G. and C. Zikopoulos, 2013, "Optimal procurement and sampling decisions under stochastic yield of returns in reverse supply chains", OR Spectrum, 35 (1), 1-32.

Nenes, G. and S. Panagiotidou, 2013, "An Adaptive Bayesian Scheme for Joint Monitoring of Process Mean and Variance", Computers and Operations Research, 40 (11), 2801-2815.

Panagiotidou, S., 2014, "Joint optimization of spare parts ordering and maintenance policies for multiple identical items subject to silent failures", European Journal of Operational Research, 235 (1), 300-314.

Nenes, G., Castagliola. P., Celano, G. and S. Panagiotidou, 2014, "The Variable Sampling Interval control chart for finite-horizon processes", IIE Transactions, 46 (10), 1050-1065.


 

 

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία (με κρίση)


Panagiotidou, S. and G. Tagaras, "End - of - life tire recovery: the Thessaloniki initiative", Managing Closed - Loop Supply Chains, Flapper S.D.P., van Nunen J.A.E.E., van Wassenhove L.N., Springer (Eds), 2005, Chapter 17, pp. 183 - 193.

Zikopoulos, C, Panagiotidou, S., Nenes, G., 2010. The Value of Sampling Inspection in a Single-Period Remanufacturing System with Stochastic Returns Yield. In B. Vallespir and T. Alix. Advances in Production Management Systems. New Challenges, New Approaches. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Volume 338, 128-135. (article presented in International Conference on Advances in Production Management Systems, Bordeaux, France, September 19-23)


 

 

Λοιπές Δημοσιεύσεις


Nenes, G., Panagiotidou, S., Tagaras, G., 2011. Customized Inventory Management, OR/MS Today, 38 (2), 22.


 

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων (με κρίση)


Tagaras, G. and S. Panagiotidou, "Optimal Preventive Maintenance Policy of Equipment with Two Operational States", 1st Pan-hellenic Conference of Mechanical - Electrical Engineers, Athens 2005 (online version in Greek), Republication in Pan-Hellenic Union of Dipl. Mechanical/Electrical Engineers, issue 383 (Dec. 2005 - Jan. 2006), pp. 34-41.

Bakouros, Y. and S. Panagiotidou, "An analysis of maintenance education and training needs in european SMEs and an IT platform enriching maintenance curricula with industrial expertise", 5th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Edinburgh, United Kingdom, July 15-18, 2008, pp. 101-109.

Zikopoulos, C., Panagiotidou, S. and G. Nenes, "The Value of Sampling Inspection in a Single-Period Remanufacturing System with Stochastic Returns Yield", 13th International Conference on Advances in Production Management Systems, Bordeaux, France, September 19-23, 2009.

Nenes, G., Panagiotidou, S., Tagaras, G. and C. Zikopoulos, "Optimal Disposition of Returns Based on Inaccurate Quality Assessment Procedures". IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control, Saint Petersburg, Russia, June 19-21, pp. 1302-1307, 2013.


 

 

Εισηγήσεις σε Συνέδρια


Panagiotidou, S. and G. Tagaras, "Integrating Preventive Maintenance and Statistical Process Control", 5th EURO/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul, Turkey, 2003.

Panagiotidou, S. and G. Tagaras, "Optimal preventive maintenance policies for equipment with multiple operating states", 20th European Conference on Operational Research - EURO XX, Rhodes, Greece, 2004.

Panagiotidou, S. and G. Tagaras, "Optimal Preventive Maintenance Policies for Stochastically Deteriorating Two-State Processes", INFORMS Annual Meeting, San Francisco, California, 2005.

Panagiotidou, S. and G. Tagaras, "Optimal Preventive Maintenance and Quality Control Policies for Two-State Processes", INFORMS International Conference, Hong Kong, 2006.

Tagaras, G. and S. Panagiotidou, "Joint Economic Design of SPC and Preventive Maintenance", 22nd European Conference on Operational Research -  EURO XXII, Prague, Czech Republic, 2007.

Nenes, G. and S. Panagiotidou, "Variable-parameter Shewhart charts integrating quality and maintenance decisions", 23rd European Conference on Operational Research - EURO XXIII, Bonn, Germany, 2009.

Nenes, G., Panagiotidou, S. and G.Tagaras, "Inventory management of multiple items with irregular demand: A case study", 24th European Conference on Operational Research - EURO XXIV, Lisbon, Portugal, 2010. Invited presentation, one of the 6 finalists for the "Euro Excellence in Practice Award"

Nenes, G. and S. Panagiotidou, "An adaptive Bayesian scheme for joint monitoring of process mean and variance", 25th European Conference on Operational Research - EURO XXV, Vilnius, Lithuania, 2012.


 

 

Κριτής (referee) σε Επιστημονικά Περιοδικά


European Journal of Operational Research

International Journal of Production Research

OR Spectrum

Journal of Risk and Reliability

Production and Operations Management

International Journal of Production Economics

Computers and Industrial Engineering

Omega

International Journal of Systems Science

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems

Journal of the Operational Research Society


 

 

Διακρίσεις και Υποτροφίες


Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 3ετούς διάρκειας (Οκτ. 2003 – Ιουλ. 2006). 

Τιμητικές διακρίσεις και υποτροφίες για την επίδοση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων»:

           Άριστη επίδοση κατά το πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.).

           Ολοκλήρωση του προγράμματος με τη συνολικά υψηλότερη μέση βαθμολογία (Ι.Κ.Υ.).

Υποτροφία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας μονοετούς διάρκειας (Ιαν. 2011 – Δεκ. 2011).

Φιναλίστ στον παγκόσμιο διαγωνισμό Euro Excellence in Practice Competition με το άρθροInventory Management of Multiple Items with Irregular Demand: A Case Study”, EURO XXIV Conference, Lisbon, Portugal, 2010.


 

 

Ξένες Γλώσσες


Αγγλικά, Cambridge Proficiency

Γερμανικά, Zertifikat